Zapojení mobilního domu

Mobilní domy dodáváme již se zabudovaným rozvodem elektřiny, vody a odvodem odpadu.

Pokud tedy chcete ve vašem mobilním domě svítit, topit či používat vodu, je nutné připojit jej k inženýrským sítím.

Podstatné je, aby byla na vašem pozemku připravena přípojka na elektřinu a vodu, případně i na plyn. Pro mobilní domy se využívají i různé alternativní zdroje, jako je třeba připojení na propan butanovou láhev, využití studny, topení pevnými palivy nebo čerpání elektrické energie z alternativních zdrojů např. ze solárních panelů. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Pokud je přípojka již součástí pozemku, máte o starost méně a po přivezení a zapojení mobilního domu můžete hned začít bydlet. Pokud přípojka na pozemku není, čeká vás jednání s úřady a také další finanční investice.

Váš mobilní dům také bude potřebovat napojení na kanalizaci. Není-li možné, odvádí se odpadní vody nejčastěji do žumpy, kterou bude potřeba na pozemku nejdříve připravit.

 


Navštivte naši prodejnu mobilních domů v Ostrovačicích u Brna